TELİF HAKLARI

Telif hakkı kapsamına giren müzik, resim, edebiyat, mimarlık, sanat eserleri, sinematografik eserlere ilişkin haklar ve bilgisayar yazılım ve veri tabanlarına ilişkin hakların korunması ve uyuşmazlıkların çözümlerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında eser ve telif haklarına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi de bulunmaktadır.