MARKALAR

Marka haklarının korunmasına ilişkin sunduğumuz kapsamlı hizmetlerimiz:

 • Türkiye sınırları içinde marka başvuru ve tescil işlemleri
 • Tüm dünya ülkelerinde marka başvuru ve tescil işlemleri
 • WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) nezdinde uluslararası marka başvuru ve tescili işlemleri
 • Marka takip ve izleme işlemleri
 • Marka benzerlik araştırması hizmetleri
 • Marka itiraz işlemleri
 • Marka lisanslama hizmetleri
 • Marka haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü hizmetleri
 • Pazar araştırması ve marka kullanımı tespiti hizmetleri
 • Marka stratejisi oluşturma hizmetleri
 • Gümrük noktalarında markaların tescil ve izlenmesi hizmetleri

Yerli ve yurtdışında mukim müvekkillerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu, WIPO ve gümrükler gibi tüm resmi kurumlar nezdinde temsil ediyor ve tüm platformlarda müvekkillerimizin haklarını koruyoruz.

Hizmet sınırlarımız içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yer almaktadır ve tüm müvekkillerimizi KKTC’de yer alan ilgili kurumlar nezdinde de temsil ediyoruz.